Godshuset på Lena har vært ungdomsklubb i mange år

Ungdomsklubb

Ungdomsklubben skal være et trygt treffsted med voksen tilstedeværelse for jevnaldrende ungdommer i nærmiljøet.

Godshuset har eget klubbstyre bestående av ungdom som er med og bestemmer og gjennomfører aktiviteter/tiltak, regler og sanksjoner.

Å gå på klubb er for mange den eneste aktiviteten de har. For andre er klubb en tilleggsaktivitet. Fellesnevneren ved klubb er at det drives målrettet miljøarbeid der medbestemmelse, brukerstyring, voksen veiledning og samfunnsengasjement er avgjørende faktorer.

Klubben skal være en alternativ mestringsarena uten prestasjonspress og kjøpepress.

Godshuset, Lena

Åpningstid:
Mandager kl. 17:00 - 21:00 og torsdager kl. 15:30 – 22:00. Åpningstiden følger skoleåret. 
I tillegg har klubben ulike arrangementer og turer i høst- og vinterferier.

( Skriv ut Skriv ut