Undersøkelse / barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten vurderer om det er grunnlag for å opprette undersøkelse jfr. Lov om barnevernstjenesten.

Barnevernet arbeider med saken i henhold til sine egne prosedyrer.

Linker:

Opprettet 18. november 2013, 14:21 av Øivind Skogli
Oppdatert 24. april 2017, 14:52
( Skriv ut Skriv ut