Undersøkelse / barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten vurderer om det er grunnlag for å opprette undersøkelse jfr. Lov om barnevernstjenesten.

Barnevernet arbeider med saken i henhold til sine egne prosedyrer.

Linker:

( Skriv ut Skriv ut