TT-kort

Alle må søke på nytt innen 01.oktober.2017.

Opprettet 21. oktober 2011, 12:55 av Øivind Skogli
Oppdatert 6. juli 2017, 08:00

Ordningen nullstilles og alle som bruker TT-kort, samt de som står på venteliste bes om å søke på nytt. Ditt gamle TT-kort  gjelder t.o.m. 31.12.17. Gjeldende retningslinjer skal også opp til vurdering.

Vedlagt ligger nytt søknadskjema som bes fylles ut, om du mener du har et behov for transporttjeneste for forflytningshemmede. Du kan også finne skjema på internett hos Oppland Fylkeskommune - http://www.opplandstrafikk.no/billetter-og-priser/tt-kort/

Søknadsskjemaet skal returneres innen 01.10.2017 til:

postmottaket@ostre-toten.kommune.no

eller

Østre Toten kommune - Tildelingsenheten 
Postboks  24
2851 LENA

Om tjenesten 

TT-ordningen er ikke et lovfestet tilbud. Oppland Fylkeskommune er ansvarlig for ordningen. Administrasjonen av ordningen utføres av Opplandstrafikk, i samarbeid med kommunene

Transporttjenesten for forflytningshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Oppland, som på grunn av forflytninshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler.

Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig forflytningshemmet, og ordningen skal bidra at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

Forflytningshemmede som ønsker å bli med i TT-ordningen, må søke bostedskommunen om å bli godkjent som bruker. Bosted defineres som adresse registrert i Folkeregisteret. 

Kommunen kan be søker om å legge fram erklæring fra lege/spesialist på standardisert skjema. Slik erklæring må inneholde en vurdering av hvor vanskelig det er å benytte kollektive transportmidler. Legeerklæring er ikke et krav for at søknaden skal behandles, og vil kun være en rettledning i vurderingen av søknaden.

Klager på vedtak rettes til kommunen, og behandles som klage på enkeltvedtak etter Forvaltningslovens § 28.

Saksbehandling

Søknader om påfyll av eksisterende kort blir behandlet fire ganger året, februar, mai, augsust og november. 

Relevante linker:

Søknadsskjema 

 

( Skriv ut Skriv ut