Trygghetsalarm

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Omsorg

Beskrivelse

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

 • Trygghetsalarm er en varslingstjeneste som er forbeholdt eldre, funksjonshemmede som har kommet i en situasjon hvor de trenger hjelp og ikke klarer å bruke telefon.
 • Trygghetsalarm er en kommunal servicetjeneste, de som tildeles denne tjenesten leier alarm av kommunen.
 • Trygghetsalarmen er koblet til hjemmesykepleiens vakttelefon og Falken alarmsentral.

 

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

 • Hjemmeboende, eldre og funksjonshemmede som bor alene og har lite nettverk.
 • Personer som har redusert bevegelighet med fare for fallulykke.
 • Personer som er syke av andre grunner.
 • Personer som bor i uegnet bolig.

Kriterier/vilkår

 • Bruker må ha fasttelefon.
 • Bruker må være i stand til å forstå bruken av alarmen.
 • Bruker må bo i Østre Toten kommune.

Pris for tjenesten

 • Egenandel på trygghetsalarm fastsettes årlig av kommunestyret i Østre Toten kommune.
 • For tiden er egenandel på trygghetsalarmen kr. 275,00 pr. mnd.
 • Er det behov for å leie ekstra alarmsmykke ( aktuelt for f.eks. samboer/ ektefelle) koster det for tiden kr. 129 pr. mnd.
 • Dersom alarmsmykke blir mistet, koster det kr.1600 å erstatte dette. Denne utgiften må bruker dekke selv.
 • Nøkkelboks monteres i forbindelse med leie av trygghetsalarm og fjernes når alarmen tas ned.

Avgifter og gebyrer aaa

Serviceerklæring

"Vi lover"

 • At trygghetsalarmen betjenes av hjemmesykepleien 24 timer pr.døgn.
 • At anropet fra trygghetsalarmen er direkte koblet til hjemmesykepleiens mobiltelefon.
 • At hjemmesykepleien besvarer anropet umiddelbart og gjør en faglig vurdering av situasjonen.
 • At hjemmesykepleien kan kontakte politi eller brannvesen hvis det er behov for det.
 • At de som får tildelt trygghetsalarm får opplæring i bruken.
 • At kommunen foretar teknisk kontroll av alarmen jevnlig.  

"For at vi skal kunne oppfylle dette..."

 • Må den som mottar trygghetsalarm ha fasttelefon og ikke hemmelig telefonnummer. De som har ISDN linje må påregne ekstra kostnader i form av tilleggutstyr.
 • Må det være fremkommelig vei til boligen.
 • Må den som har trygghetsalarm bære smykket på seg hele døgnet.
 • Må den som mottar trygghetsalarm godta at det monteres en nøkkelboks ved utgangsdøra.
 • Må du ikke ta ut alarm kontakten hvis du reiser bort da dette vil resultere i feilmeldinger til alarmsentralen.

 

 • Ber vi om at du kontakter den som er ansvarlig for tjenesten, slik at vi kan få rettet opp eventuelle mangler.
___

Regelverk

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 • Søknad sendes Tildelingskontoret for pleie - og omsorgstjenester i Østre Toten kommune - Rådhuset- 2850 Lena.
 • Servicetorget, Tildelingskontoret eller øvrige pleie - og omsorgstjenester kan bistå med utfylling av søknad.

Skjema

Søknad om helse og po-tjenester

Søknaden sendes til

 • Tildelingskontoret for pleie - og omsorgstjenester i Østre Toten kommune - Rådhuset - 2850 Lena

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Omsorg
Telefon:
61141500
Telefaks:
61141699
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Nettadresse:
http://www.ostre-toten.kommune.no
Postadresse:
Postboks 24, 2851 Lena
Besøksadresse:
Rådhuset, 2850 Lena

Kontaktpersoner

Navn:
Tildelingskontor
Tittel:
Tildelingskontor
Telefon:
61141500
Epost:
tildelingskontor@ostre-toten.kommune.no
Navn:
Avdelings-sykepleie/ vernepleiere,Hjemmetjenesten
Tittel:
Kontaktpersoner i pleie-og omsorg
Telefon:
61141500
Epost:

Andre opplysninger

Dato opprettet
2016-01-15 13:52
Dato oppdatert
2016-01-15 13:54