Forsiden/Til høring/Offentlig ettersyn

Tre reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Dulsrudenga 2-8, Kapphøgda 29-33 og Vallejordet boligtun.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i møtet den 8. mars 2017 vedtatt å sende følgende detaljreguleringsplaner på høring/offentlig ettersyn:

Detaljreguleringsplan for Dulsrudenga 2-8

Planen, med beliggenhet i krysset Dulsrudenga – Kvennomslinna på Skreia, legger til rette for utbygging av inntil 4 boenheter i to etasjer. Det høres på to alternativer, forslagsstillers alternativ med to avkjøringer og med mulighet for fire leiligheter, kommunens forslag med tre gjennomgående vertikaldelte leiligheter og en atkomst.

Se planen i Plandialog!

Detaljreguleringsplan for Kapphøgda 29-33

Planen tilrettelegger for utbygging av tre boenheter på inntil to etasjer. Planområdet ligger langs vegen Kapphøgda, ca. 300 m fra Lillo.

Se planen i Plandialog!

Detaljreguleringsplan for Vallejordet boligtun

Planen er en endring av deler av områdereguleringsplan for Vallejordet. Endringen består i omrokering av lekeplass og boligområde. Dette på grunn av svært krevende grunnforhold. Planområdet ligger inntil Lena Fus Barnehage. 

Se planen i Plandialog!

 

Planforslagene kan også sees på i kommunens servicetorg. Merknader til planforslagene må fremmes skriftlig, og sendes Østre Toten kommune Pb 24, 2851 Lena, eller til postmottak@ostre-toten.kommune.no innen onsdag 26. april 2017.

Du kan også benytte deg av uttalelsesfunksjonen nedenfor.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Tips en venn Skriv ut