Totenkoret

Totenkoret er et lavterskeltilbud, for voksne, med hovedvekt på sang.

Koret øver på Kapp Melkefabrikk hver onsdag kl. 17:30-18:30.

Korøvelsen avsluttes med sosialt samvær fram til kl.19:00.

Medlemmene skrives inn på Kulturskolen Mjølkefabrikken, og deltar på ulike konserter og arrangementer.

For mer informasjon om Totenkoret - kontakt rektor Per Inge Høiberg - telefon 61 16 46 11.

 

 

( Skriv ut Skriv ut