Septiktømming

Henvendelser om driftsproblemer - dårlig vanntrykk, tett kloakk og så videre - kan gjøres i kommunens ordinære åpningstid på telefon 61 14 15 00. 

Vakttelefon for akutte tilfeller utenom ordinær åpningstid: 958 66 723.

Septiktømming er påbudt for eiendommer som ikke er tilknyttet kommunal avløpsledning. Tømming skjer rodevis.

Henvendelser vedrørende tømming av septik kan rettes til Brødrene Grønnerud - 61 18 78 70.

( Skriv ut Skriv ut