Tiltak/vurdering

De ulike tjenestene vurderer og setter i verk tiltak i samarbeid med barnet, ungdommen og/eller foresatte. Dersom barnevernet beslutter at det skal iverksettes tiltak jfr. barnevernsloven, skal hvem som skal ha stafettloggansvar vurderes og evt. opprettelse av ansvarsgruppe vurderes.

Linker:

Opprettet 18. november 2013, 14:22 av Øivind Skogli
Oppdatert 24. april 2017, 14:42
( Skriv ut Skriv ut