Du er her: Forsiden
Østre Toten kommunes kommunevåpen, mynter og pengesedler

Tid for å søke kulturmidler

Søknadsfristen er den 1. mars.

Det kan søkes kommunalt tilskudd til:

  • Allment kulturarbeid
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Musikk
  • Idrett

Slik søker du:

Gå til søknadsskjemaet.

Det anbefales at man oppretter en bruker, enten med e-post eller ID-porten. Da kan man mellomlagre skjemaet, og man har oversikt over påbegynte og innsendte skjemaer.

Relaterte linker:

( Skriv ut Skriv ut