Teknologiske, naturvitenskapelige og tekniske arbeider i offentlig sektor

Østre Toten kommune tilbyr varierte og tverrfaglige utfordringer med et meget godt arbeidsmiljø, og ansatte som setter pris på sin arbeidsplass. Vi tilbyr konkurransedyktige ansettelsesvilkår.

Fagområder på plan og næring:

Avdelingen har ansvar for saksbehandling, ajourføring i offentlige register, utvikling og oppfølging ved følgende fagområder:
* Arealplanlegging
* Byggesak
* Kart
* Klima, miljø og naturforvaltning
* Landbruk
* Oppmåling
* Separate avløpsanlegg
* Skogbruk

Fagområder på bygg og eiendomsavdelingen:

Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale bygg, eiendommer og veger.
* Skoler, inkludert gymsaler, svømmehaller m.v.
* Barnehager
* Sykehjem
* Legesenter
* Rådhus
* Flerbruksbygg - totalt areal er ca. 80.000 kvadratmeter

Fagområder på teknisk drift:

* Vannforsyningsnettet
* Avløpsnett
* Renseanlegg
* Forsyningsbassenger
* Vedlikehold og utvikling av vann og avløpsnett
* Avfallshåndtering

( Skriv ut Skriv ut