Teknisk

Bjørn Bollum, kommunalsjef Teknisk

Utviklingsområder:

  • Veg og infrastruktur
  • Miljø og bærekraft
  • Samfunnssikkerhet og beredskap

Driftsområder:

Brannvesenet

Vann og avløp

Bygg og eiendom

( Skriv ut Skriv ut