Støttekontakt

Generelt

Tema

- Helse
- Alle tjenester A-Å
- NAV
- Omsorg
- Kultur og fritid

Beskrivelse

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen. Dere møtes hjemme eller går på kafé, kino eller gjør andre aktiviteter sammen. Det er dine interesser og behov som avgjør. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

 • støttekontakt kan være et "en-til-en" tiltak:en bruker og en støttekontakt
 • støttekontakt kan gis som gruppetiltak: flere brukere med felles målsetting sammen med fritidsassistent
 • støttekontakt kan brukes til deltagelse på kultur og fritidsaktiviteter, nettverksbygging, opplevelse og egenaktivitet

Målgruppe

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer

 • personer med redusert evne til å oppnå en meningsfyllt fritid og få kontakt med andre
 • barn og unge prioriteres
 • støttekontakt gis unntaksvis til barn under 10 år fordi barn i denne aldersgruppen sjelden har et kultur- og fritidsliv uavhengig av foresatte
 • beboere i institusjon prioriteres ikke ved tildeling av støttekontakt

Kriterier/vilkår

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Du skal ikke belastes for utgifter som støttekontakten har.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

 • enhet for kultur
 • psykiatrisk sykepleietjeneste i enhet for helse
 • seksjon for tilrettelagt tjenesterog hjemmebaserte tjenester i virksomhet for pleie og omsorg

 

aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Retningslinjer for støttekontakt
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 • Skriftlig søknad sendes Tildelingskontoret for pleie - og omsorgstjenester i Østre Toten kommune.
 • Du eller din formelle representant kan kontakte Tildelingskontoret for pleie - og omsorgtjenester i Østre Toten kommuene for å få hjelp til å søke støttekontakt.
 • Andre kan søke på dine vegne, men da må du selv samtykke til at dette blir gjort.
 • Saksbehandler ved Tildelingskontoret vil foreta et hjemmebesøk hos den som søker i forbindelse med søknadsbehandlingen.
 • Saksbehandler vil gjøre en faglig vurdering.
 • Tjenesten utføres i samsvar med enkeltvedtak.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:
Tildelingskontor
Tittel:
Tildelingskontor
Telefon:
61141500
Epost:
tildelingskontor@ostre-toten.kommune.no
Navn:
Avdelings-sykepleie/ vernepleiere,Hjemmetjenesten
Tittel:
Kontaktpersoner i pleie-og omsorg
Telefon:
61141500
Epost:
Navn:
Psykiatrisk SykepleieHelse
Tittel:
Psykiatri
Telefon:
61141500
Epost:
margit.hjulmann.egenaes@ostre-toten.kommune.no

Andre opplysninger

Dato opprettet
2016-01-15 13:52
Dato oppdatert
2016-01-15 13:54