Steinerbarnehagen

Adresse:
Festad gård
2850 Lena

Styrer:
Sidsel B Meyer

Telefon:
94 98 12 06
611 61568

E-post:
lena@steinerbarnehage.no

Åpningstider:
07.15 – 16.00
Barnehagen er stengt jul og påske samt de fire siste ukene i juli.

Priser - følger kommunens satser

Matpenger - barnehagen holder to måltider pr dag og frukt:
100% plass: 275,-
80% plass: 225,-
60% plass: 175,-
50% plass: 150,-
 

Kort om barnehagen:
Steinerbarnehagen er en privat enavdelings barnehage med barn i alderen 0-6 år. Barnehagen holder til i 1. etasje i et gammelt og sjarmerende våningshus, i naturskjønne omgivelser, på gården Festad. Barnehagen ligger 1 kilometer vest for Lena sentrum.

Barnehagen praktiserer Steinerpedagogikken.

Vi ønsker at barnehagen skal være mest mulig likt et hjem, og derfor har alle våre praktiske gjøremål i løpet av en dag stor pedagogisk plass. Barna får også leve med i gamle vers, rim, regler, ringleker, folkeeventyr, dans, sang og musikk hver dag.

( Skriv ut Skriv ut