Stedsutvikling

Utvikling av kommunens tettsteder skjer i samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og frivillige lag og organisasjoner.
Opprettet 30. januar 2012, 13:17 av Øivind Skogli
Oppdatert 30. januar 2012, 13:18

Gjennom sin rolle som planmyndighet bidrar kommunen med utarbeidelse og/eller godkjenning av fysiske planer som må ligge til grunn for stedets utbygging og utvikling. Flere aspekter knytter seg til stedsutvikling - fysisk utforming og tilrettelegging, stedsidentitet, tilgjengelighet og trivsel, i tillegg til den aktivitet og virksomhet som skal prege et tettsted.

Et eksempel på samarbeid om stedsutvikling er samarbeidsorganisasjonen Initiativ Lena, der handelsstanden, velforeningen, gårdeierforeningen og kommunen deltar. Tilsvarende er etablert gjennom Initiativ Skreia og Initiativ Lund.

( Skriv ut Skriv ut