Andre språk

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Direktoratet har oversatt informasjon om norskopplæring til en rekke språk.

Snarvei: Oversettelser

Opprettet 15. november 2012, 12:21 av Øivind Skogli
Oppdatert 10. januar 2013, 14:50
( Skriv ut Skriv ut