Andre språk

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Direktoratet har oversatt informasjon om norskopplæring til en rekke språk.

Snarvei: Oversettelser

( Skriv ut Skriv ut