Spesialundervisning

Spesialundervisning

Grunnskoleopplæring for voksne § 4A-2

Opplæringsloven § 4A-2: (…) Vaksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring (…)

Opplæringen skal være tilrettelagt for voksne og tilpasset dine behov.

Har du behov for opplæring i forhold til å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, kan du ha rett til spesialundervisning etter § 4A-2 i Opplæringsloven. Denne retten vurderes på bakgrunn av den enkeltes individuelle behov for opplæring.

Hjelp til utfylling

Dersom man trenger bistand til utfylling av søknaden, kan man ringe undervisningsinspektør Ingebjørg Habbestad på telefon nummer 61 14 16 02.

Grunnleggende ferdigheter:

• Matematikk
• Lesing/skriving
• Muntlig norsk
• Digitale
• Sosiale

Logopedi

Voksenopplæringen bistår kommunen med logopedisk hjelp for voksne som på grunn av skade eller sykdom har tale- eller språkvansker. Det er et eget henvisningsskjema for denne typen opplæring. Dette skjemaet ligger som egen link på denne siden, eller det kan hentes på servicetorget på rådhuset. Lege kan henvise direkte til oss.

Opprettet 19. mars 2012, 10:43 av Øivind Skogli
Oppdatert 21. oktober 2014, 14:47
( Skriv ut Skriv ut