Sped- og småbarn

Det er helsesøster som er ansvarlig for tjenesten.

Helsestasjonen er et gratis tilbud til alle familier med sped - og småbarn. Det innebærer oppfølging, kontroll og veiledning mht barnets helse, vekst og utvikling.

Helsesøster tilbyr hjemmebesøk til alle nyfødte 1 – 2 uker etter hjemkomst fra sykehuset. Videre oppfølging skjer på helsestasjonen.

Kontroller

Første leveår er det kontroll ca. annenhver måned, videre årlig til ca. 5 år. Individuell tilpasning ved behov. Det er tilbud om å gå i gruppe.

Legekontroll ved 6 uker, 6 mnd, 1 år, 3 år og 5år

Barnevaksinasjonsprogrammet:

Det er tilbud om vaksinasjon av barna etter helsemyndighetene sine anbefalinger.

( Skriv ut Skriv ut