Sosiale møteplasser

Opprettet 7. mars 2017, 08:16 av Mari Bjørnstad Grønlie
Oppdatert 7. mars 2017, 13:59

Formiddagstreff, Frelsesarmeen, Lena

 • Når: 3 tirsdag i hver måned
 • Hvor: Frelsesarmeen, Lena
 • Hvem: Åpent for alle
 • Hva: Kaffe og servering. Sang, musikk, opplesning, andakt, bevertning, utlodning og prat.
 • Pris: Gratis
 • Arrangør: Frelsesarmeen, Lena
 • Kontaktperson:

Formiddagstreff, Tabor, Kolbu

 • Når: Andre eller tredje torsdag i mnd. (unntatt juni og juli)
 • Hvor: Bedehuset Tabor, Kolbu
 • Hva: Kaffe og servering. Sang, musikk, opplesning, andakt, og utlodning, prat og trim. Transport kan ordnes.
 • Arrangør: Normisjonen.
 • Kontaktperson: Kirsten Bakke Tlf. 61167737 

Tirsdagskaffen, Kløverli, Kolbu

 • Når: første tirsdag i mnd. kl. 11.00
 • Hvor: Kløverli, Kolbu
 • Hva: Sosialt samvær, sang, prat og bevertning
 • Arrangør: Kolbu Menighet
 • Kontakt : Janne Gulli Tlf. 61147010

Hyggetreff, Kløverli, Kolbu

 • Når: siste torsdag i mnd. kl. 11.00
 • Hvor: Kløverli, Kolbu
 • Hva: kaffeservering, sang, musikk, opplesning, andakt, utlodning, prat
 • Arrangør: Normisjon
 • Kontakt : Kari Weseth Tlf. 91701558

Formiddagstreff, Kapp kirkestue

 • Når: Andre onsdag i mnd.
 • Hvor: Kapp kirkestue
 • Hvem: for eldre i Kapp-området
 • Hva: uformelt treff med kaffe, prat og lett underholdning
 • Pris: loddsalg
 • Arrangør/ kontaktperson: Kapp menighet
 • Kontaktperson:

Nordlia hyggetreff, Nordlia kapell

 • Når: første torsdag i mnd. kl. 11.00
 • Hvor: Nordlia kapell
 • Kontaktperson: Olaug Enger

Hyggetreff, Balke menighetshus

 • Når: torsdager kl. 10.30-13.00
 • Hvor: Balke menighetshus
 • Hvem: Voksne som har annledning
 • Hva: Liker håndarbeid. Jobber fram mot basar slutten av året. Inntekta går til Balke menighet
 • Kontaktperson:
 • Solveig Sveen Kulstad Tlf. 47173190
 • Mail: bjar-kul@online.no

Hoff hyggetreff, Bygdestua

 • Når: andre fredag i mnd. kl.11.00
 • Hvor: Bygdestua
 • Kontaktperson: Harald Bergli

Kapptreffet, Melkefabrikken

 • Når: andre mandag i mnd. kl.11.00
 • Hvor: Kapp Melkefabrikk
 • Hvem: For alle
 • Kontaktperson: Mildrid Lunden

Kaffesalg - Betel, Lensbygda

 • Når: annenhver onsdag(lik uke) kl. 11:00-13:00
 • Hvor: Betel, Lensbygda
 • Hvem: For alle
 • Kontakt: Inger Holtet Tlf. 41471986 og Else Karin Harstad

Kaffetreff, Frivilligsentral

 • Når: Torsdager kl. 11:00-13:00
 • Hvor: Lena stasjon
 • Hvem: For alle
 • Hva: Komme til sosialt samvær hvor man kan få kjøpt seg en kopp kaffe og noe attåt
 • Pris: Kaffe: 5 kr. Kaffe med påfyll: 10 kr
 • Arrangør/ kontaktperson: Østre Toten Frivilligsentral
 • Kontaktperson: Anne Beate Bakken,

Pensjonistmøte - Balke Pensjonistforening, Torsætra

 • Når: andre onsdag i mnd. kl.11.00
 • Hvor: Torsætra
 • Arrangør: Balke Pensjonistforening
 • Kontaktperson:

Pensjonistmøte - Kolbu Pensjonistforening, Sanitetsstua på Fjellvoll.

 • Når: Siste onsdag i mnd.
 • Hvor: Fjellvoll bo og servicesenter
 • Hvem: Åpent for alle, sammen med beboerne
 • Hva: Kaffe, vafler, utlodning og underholdning.
 • Pris: Gratis
 • Arrangør/ kontaktperson: Fjellvollsvenner
 • Kontakt: Åse Myrvold Tlf.: 948 95 973

Pensjonistmøte - Østre Toten Pensjonistforening, Toten Folkehøgskolen

 • Når: første mandag i mnd. kl.16.00
 • Hvor: Toten Folkehøgskole
 • Arrangør: Østre Toten Pensjonistforening
 • Kontaktperson:

Seniorklubben, Kapp Melkefabrikk

 • Når: annenhver torsdag(ulik uke) i mnd. kl.13.00
 • Hvor: Kapp Melkefabrikk
 • Arrangør: Seniorklubben
 • Kontaktperson: Kjell Tore Bergset  
( Skriv ut Skriv ut