Du er her: Forsiden / Aktuelt
To barn leker.

Redusert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen.


Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling
 

  • 17.april 2015 vedtok Stortinget en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for familier med lav inntekt.  Det innebærer at ingen husholdning skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt for en barnehageplass.
  • Husholdninger med samlet inntekt som er lavere enn 533 500 har rett til redusert foreldrebetaling i 2018.
  • Inntekten skal dokumenteres med skattemelding.
  • Ordningen er søknadspliktig.
  • Barn født i 2012, 2013 og 2014 har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke for husholdninger med årsinntekt under 450 000 kroner.

Som husholdning regnes ektefelle, registrert partner og samboer. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

  • Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.
  • Du skal søke om redusert foreldrebetaling i den kommunen du er folkeregistret i.
  • Østre Toten kommune er ansvarlig for behandling av søknader både for kommunale og private barnehager.
  • Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen

Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, det gjelder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på skattemeldingen.

Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd.

Hvis du ikke har skattemelding må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV.

Skattemelding skal sendes inn som dokumentasjon på inntekten. Du finner skattemeldingen ved å logge inn på altinn.no.

Informasjon vedrørende redusert foreldrebetaling finner man på Udanningsdirektoratets nettside.

( Skriv ut Skriv ut