Barn tegner

Søk SFO-plass - frist 1.mars

Søknadsfrist hovedopptak er den 1.mars 

Opprettet 12. februar 2018, 08:57 av Mari Bjørnstad Grønlie
Oppdatert 12. februar 2018, 13:22

Hovedopptak gjelder fra skolestart 20.august 2018 

Slik søker du

Søknad om plass i SFO sendes på elektronisk søknad via SFO-portalen. Søknadsfrist for skolefritidsordning 2018-2019 er 1. mars 2017. Du trenger ikke logge inn for å søke plass. Bekreftelse på mottatt søknad vil bli gitt via epost. 

Har du allerede sendt inn SFO søknad? Gå her for å se eller endre søknaden du allerede har sendt inn. Søknaden kan endres fram til 1. mars

Tilbud om plass i SFO vil bli gitt via e-post. 

Alle som søker SFO-plass til ordinært opptak tildeles plass.  Tildelt SFO-plass beholdes til og med 4.klasse, eller til det søkes om ny plass eller tildelt plass sies opp.

Endre SFO plass

Hvis du ønsker å endre eksisterende SFO plass, må det legges inn en ny elektronisk søknad via SFO-portalen.

Ved spørsmål kontakt skolekontoret eller den enkelte skole.

For mer informasjon om skolefridsordning i kommunen.

( Skriv ut Skriv ut