To barn leker.

Hovedopptak i barnehage

Fra 10. mars vil de første få svar på barnehagesøknadene sine. Tilbud om plass kommer på e-post.

Opprettet 9. februar 2018, 12:32 av Mari Bjørnstad Grønlie
Oppdatert 9. mars 2018, 08:09

Alle må logge seg inn på barnehageportalen, og aktivt takke ja eller nei til tilbudet innen fristen gitt i tilbudsbrevet.

Relatert link:

Opptaksprosessen tar tid og tilbud blir sendt ut fortløpende.

 

Når har du rett til barnehageplass? 

Barn som fyller ett år innen utgangen av august 2018, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2017, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Er barnet født etter november 2017?

Barn født etter november 2017 vil etter dagens regler ha rett til barnehageplass fra august 2019. 

Skoletilhørighet – nærskoleprinsippet

De gamle skolekretsene er ikke førende for hva som er nærskolen for det enkelte barn i vår kommune. Opplæringslovens bestemmelser om nærskole gjelder.

Les mer om nærskoleprinsippet her

( Skriv ut Skriv ut