Du er her: Forsiden / Aktuelt
To barn leker.

Søk barnehageplass - frist 1.mars

Søknadsfrist hovedopptak er den  1.mars

Søk barnehageplass 

Søknadsfrist er 1. mars. Nytt barnehageår starter 1. august. Oppstart i løpet av august, evt. når barnet fyller 1 år i løpet av perioden september-november Jf. Lov om barnehager.

Alle barnehagene i Østre Toten har samordnet opptak.

De som søker etter 1. mars er med i supplerende opptak, som er opptak etter hvert som plasser blir ledige i barnehagene, gjennom barnehageåret. 

Søk barnehageplass her

 

Når har du rett til barnehageplass? 

Barn som fyller ett år innen utgangen av august 2018, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2017, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Er barnet født etter november 2017?

Barn født etter november 2017 vil etter dagens regler ha rett til barnehageplass fra august 2019. 

Skoletilhørighet – nærskoleprinsippet

De gamle skolekretsene er ikke førende for hva som er nærskolen for det enkelte barn i vår kommune. Opplæringslovens bestemmelser om nærskole gjelder.

Les mer om nærskoleprinsippet her

( Skriv ut Skriv ut