Elektroniske - søknader

Slik søker du jobb hos oss

Alle søknader skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares.

For deg som er ekstern søker/ny søker:

• Dette gjelder alle som ikke er ansatt/tidligere ansatt, eller ikke er registrert som søker fra før i Østre Toten kommune
• Benytt deg av linken i menyen til høyre, som heter ”Oversikt over ledige stillinger i Østre Toten kommune”.
• Klikk ”Registrer søker” øverst på høyre side
• Fyll ut skjema for registrering av ny søker

Trenger du hjelp med registreringen av søknaden så kan du henvende deg til personalavdelingen, telefon 61 14 17 26 eller 61 14 15 13.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet. I følge endret offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlista. Dersom du ikke ønsker søknaden din offentliggjort, må du grunngi dette særskilt i søknaden. Viser her til Offentlighetsloven § 25.

Veiledning for elektronisk søknad:

Du må ha brukernavn og passord for å søke stilling på nettet.

For deg som allerede har fått brukernavn og passord:

• Klikk på linken ”Oversikt over ledige stillinger i Østre Toten kommune”
• Logg på med brukernavn og passord

For deg som allerede er registrert som ansatt, søker eller tidligere har vært ansatt i Østre Toten kommune og ikke har brukernavn og passord:

• Klikk på linken ”Oversikt over ledige stillinger i Østre Toten kommune”
• Ansatte eller søkere med registrert e-postadresse i systemet:
1. Klikk ”Glemt brukernavn/passord”
2. Fyll ut skjema for glemt brukernavn og passord og klikk ”Send”
3. Brukernavn og passord vil bli sendt til e-postadresse som er registrert på deg
• Alle tidligere ansatte og andre uten registrert e-postadresse i systemet, må kontakte personalavdelingen på telefon 61 14 17 26 eller 61 14 15 13, for å få tilsendt brukernavn og passord.

( Skriv ut Skriv ut