Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenestens formål er å arbeide for å fremme elevenes helse og utvikling, samt forebygge sykdom og skade, i samarbeid med foreldrene og skolens lærere til beste for elevene. Skolene har oversikt over når helsesøster er tilstede. Ellers kan helsesøster kontaktes på helsestasjonen.

Arbeidsområder for helsesøster i skolehelsetjenesten:

De videregående skolene har egen helserådgiver.

Opprettet 15. september 2011, 13:38 av Øivind Skogli
Oppdatert 11. februar 2013, 08:19
( Skriv ut Skriv ut