Priser/gebyrer - Skolefritidsordning (SFO)

Satser for SFO pr. måned
Plass Pris
100 % - plass alle morgener og alle ettermiddager 3207,-
50 % - inntil 3 ettermiddager og 2 morgener 1602,-
20 % - inntil 1 morgen og 1 ettermiddag 653,-
   
I ferier - halv dag 155,-
I ferier - hel dag 310,-

50 % - halv plass - kan bestå av følgende varianter:

De som trenger 4 ettermiddager eller mer kommer inn under plasstype 1 (100 % - full plass)

Søskemoderasjon:

Det gis søskenmoderasjon med 25 % reduksjon for barn nummer to, og 50 % for barn nummer tre.

Enkeltdager:

Det vil være mulig å kjøpe enkeltdager utover tildelt plass dersom det ikke fører til økt bemanning. Prisen for en ekstra morgen er 65 kroner, og prisen for en ekstra ettermiddag er 100 kroner.

Opprettet 7. februar 2013, 13:26 av Øivind Skogli
Oppdatert 5. januar 2018, 11:08
( Skriv ut Skriv ut