Skolefritidsordning (SFO)

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Grunnskole

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Regelverk for SFO
Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning
___

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Søknad sendes elektronisk:
https://ototen.ist-asp.com/ototenpub/public/flow/k/_c62A67E37-4EE8-4C02-6BF2-19140311C626_k92AD2C41-C040-5FDD-674B-0A6AFBBAFE71

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:54
Gyldig til
2020-12-15