Skogbruk

Skogbruk

Kort faktainformasjon:

Kommunen er skogoppsyn. Det vil si at kommunen skal sikre at skogen drives i samsvar med skogbrukslovgivningen. Oppgavene består blant annet i å påse at det reises ny skog på flater der tømmeret er avvirket. I tillegg kommer veiledning, kontroll og avgjørelsesmyndighet.

Kontaktinformasjon:

NB: For å være helt sikker på at din e-post blir behandlet raskest mulig, oppfordrer vi deg til å bruke denne adressen: postmottak@ostre-toten.kommune.no

MERK: I stedet for å sende e-post, kan du benytte deg av kontaktskjemaet nederst på denne siden. Meldingen går til vårt postmottak.

Relatert link:

Telefon:

61 14 15 00 (sentralbordet)

Postadresse:

Postboks 24
2851 Lena

Besøksadresse:

Rådhusgata 20
2850 Lena

Direkte henvendelser:

Åse Marit Skjølås, skogbrukssjef:

Skogbrukssjefens oppgaver:

 • Forvaltning etter skogloven m/ forskrifter 
 • Skogfondsordningen 
 • Tilskuddsordninger 
 • Skogsbilveger 
 • Plantefelt 
 • Veiledning/tiltak i skogbruket 
 • Bioenergi 
 • Samarbeid med grunneierlag og almenningene 
 • Fiske- og viltforvaltning
 • Ansvarlig for drift av kommunale skoger og friområder.
 • I tillegg er båndtvangbestemmelsene skogbrukssjefens ansvarsområde.

 

( Skriv ut Skriv ut