Skatt og innfordring

Viktig informasjon om skattekort: http://www.skatteetaten.no/skattekort

 

Skatteoppkrever i Østre Toten kommune:

Arve Skredderbakken

Telefon:

906 89 205

E-postadresse:

Vi anbefaler alle som vil sende e-post til skatteoppkreveren om å bruke denne e-postadressen:

Relatert link:

Kontonummer

Lag KID-nummer

 

Opprettet 16. mars 2012, 10:27 av Øivind Skogli
Oppdatert 11. mars 2016, 11:56
( Skriv ut Skriv ut