Skjemaer

Skal du bygge?

Telefon- og besøkstid

Vi ber publikum om å ta hensyn til følgende:

  • Byggsaksbehandlerne er tilgjengelig for drop-in-møter og telefoner tirsdag og torsdag i servicetorgets åpningstider, som for tiden er 09:00 – 15:00.
  • Mandag, onsdag og fredag er byggsaksavdelingen stengt for henvendelser og telefoner.
  • Besøk/møter bør, som hovedregel, avtales på forhånd.
  • Alle som kommer på besøk må henvende seg i informasjonsskranken på rådhuset.
  • Ønsker du å avtale en forhåndskonferanse, ber vi deg fylle ut dette skjema. Utfylt skjema sendes til postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Forenklinger i byggesaksforskriften

Fra 1. juli 2015 kan du bygge en rekke tiltak uten å søke. Du som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Les mer:

Elektroniske søknader via ByggSøk

Hos Direktoratet for byggkvalitet kan du fylle ut byggemelding og byggesøknad via Internett. Du blir ledet gjennom utfyllingsprosessen slik at det blir enklere å få en komplett søknad. Alle vedlegg til søknaden kan vedlegges elektronisk.

Har du ikke tilgang på skanner, kan vedlegg sendes med vanlig post og sendes til:

  • Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena.

Skjemaer

Hos Direktoratet for byggkvalitet finner du søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken.

Byggeregler

Regler, veiledninger og hjelpemidler til bygningsregelverket i plan- og bygningsloven - se Direktoratet for byggkvalitet.

Veiledning om byggesak

Hos Direktoratet for byggkvalitet finner du veiledning om byggesak - generelle bestemmeler, tiltak som krever søknad og tillatelse, tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling og så videre.

( Skriv ut Skriv ut