Skal det sendes innkalling til koordinerende møte?

Samarbeidet skal inkludere flere tjenester, og det kan det være bra å starte med et møte for å avtale hvordan arbeidet skal koordineres.

Stafettholder innkaller i samarbeid med barnet, ungdommen og/eller foresatte til koordinerende møte.

Samtykkeerklæring må undertegnes.

Vær obs. på ulike taushetspliktbestemmelser.

Linker:

Opprettet 18. november 2013, 14:20 av Øivind Skogli
Oppdatert 24. april 2017, 14:49
( Skriv ut Skriv ut