Skal andre involveres i innsatsen?

Det skal i samarbeid med barnet/ungdommen og/eller foresatte tas stilling til om andre skal inkluderes i innsatsen og om lokal innsats skal fortsette.

Staffettholder skal, uavhengig av stafettlogg, oppnevnes dersom tiltak iverksettes.

Vær obs på unntaksbestemmelsene.

Linker:

( Skriv ut Skriv ut