Du er her: Forsiden / Oppvekst / SFO
SFO

Skolefritidsordning - SFO

SFO skal gi barna omsorg, tilsyn og et variert aktivitetstilbud. SFO skal i henhold til opplæringsloven legge til rette for lek , kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder og funksjonsnivå. SFO skal stimulere og legge til rette for fysisk aktivitet der også uteaktiviteter og lek er et reelt tilbud.

Søke SFO-plass

Søknad om plass i SFO sendes på elektronisk søknad via SFO-portalen. Søknadsfrist for skolefritidsordning 2018-2019 er 1. mars 2018.

Her finner du mer informasjon om årets hovedopptak 

Endre SFO plass

Hvis du ønsker å endre eksisterende SFO plass, må det legges inn en ny elektronisk søknad via SFO-portalen.

Oppsigelse av plass

Ønsker du å si opp SFO-plassen, gjøres dette via SFO-portalen.

Besvare SFO-plass 

Tilbakemelding på motatt SFO-plass gjøre elektronis via  SFO-portalen. 

Priser/gebyrer

Oversikt over priser og satser for skolefritidsordning i vår kommune. 

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om skolefritidsordning. 

Relaterte dokumenter:

( Skriv ut Skriv ut