Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Generelt

Tema

- Annet
- Alle tjenester A-Å

Beskrivelse

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Kriterier/vilkår

Hva som er best for barnet

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse

Lover

Barnevernloven
Forvaltningsloven
___

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 Lena

Saksbehandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:54
Gyldig til
2020-12-15