Samfunnsutvikling

Bjørn Bollum, kommunalsjef Samfunnsutvikling

 • Arbeidssted: Rådhuset, 2850 Lena
 • Telefon privat: 61 16 49 19
 • Telefon kontor: 61 14 15 16
 • Mobil: 951 75 440
 • Telefax - rådhuset: 61 14 16 99
 • E-postadresse: bjorn.bollum@ostre-toten.kommune.no

Utviklingsområder:

 • Befolkningsutvikling
 • Arbeidsplasser og næringsutvikling
 • Boligpolitikk
 • Profilering

Avdelinger:

Kulturenheten

Plan- og næringsenheten

 • Konsituert leder for plan- og næringsenheten: Knut Gulbrandsen
 • Telefon kontor: 611 41 554
 • E-post:knut.gulbrandsen@ostre-toten.kommune.no
 • Områder: Jordbruk, skogbruk, arealplan, plan- og byggesak, geodata og miljøvern
( Skriv ut Skriv ut