Renovasjon

Vi er medeier Horisont Miljøpark IKS som har ansvaret for renovasjonen for kommunen. 

Hvem skal jeg kontakte? 

Henvendelser vedrørende tømmekalender, kildesortering, endringer i dunkstørrelse, reparasjon av utstyr, matavfallsposer og plastsekker, hjemmekompostering, nedgravde avfallsløsninger og plassering av renovasjonsdunker skal gå til Horisont Miljøpark IKS på epost: renovasjon@hiks.no eller telefon 61 14 55 80. 

Spørsmål om renovasjonsgebyr

Kommunen har ansvaret for å sende ut renovasjonsgebyr, ved spørsmål om dette ta kontakt med Solveig Bredesen. 

Tømmekalender

Du kan laste ned en APP for tømmekalenderen. APP'en er gratis. Søk på Min renovasjon der du laster ned APP'er, skriv inn adressen din og du kan vise tømmekalenderen på mobilen din.

 

Manglende tømming

Henvendelse om manglende tømming med mer rettes til Horisont Miljøpark IKS  på renovasjon@hiks.no, eller telefon 61 14 55 80. 

Kildesortering

Du må kildesortere søppla, matavfall, papir, emballasjeplast, restavfall, glass og metall blir hentet på eiendommen. 

Gjevinningstasjoner

Gjenvinningsstasjonene på Krabyskogen og Dalborgmarka tar imot avfall som ikke kan leveres gjennom henteordningene. Spørsmål kan rettes til Horisont Miljøpark IKS  på telefon 61 14 55 80 og epost:renovasjon@hiks.no

( Skriv ut Skriv ut