Renovasjon

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Renovasjon

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.


Gebyrer vann, avløp, renovasjon og feiing

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Tømmekalender

Partnere

RenoNorden - http://renonorden.no/

aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er RenoNorden som foretar selve innsamlingen av husholdningsavfallet på Østre Toten. Dette blir gjort i henhold til Tømmekalenderen. Henvendelser om manglende tømming m.m. rettes direkte til RenoNorden på e-post: post.gjovik@renonorden.no eller telefon: 61 18 46 00 kl. 08.00 – 15.00.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Teknisk drift
Telefon:
61141500
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Postadresse:
Postboks 24, 2851 Lena
Besøksadresse:
Krabyskogen industriområde

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:54
Gyldig til
2020-12-15