Rehabilitering skorstein

Pipebrann, fyring med petroleumsprodukter, langvarig og hard bruk, feil og mangler. 

Det er flere årsaker til at skorstein må rehabiliteres. Tilsyn med fyringsanlegg utført av brannvesenet har til hensikt å avdekke slike mangler og krav om rehabilitering kan bli et resultat av slikt tilsyn. Vanlige metoder for rehabilitering er å sette inn rør av keramikk eller stål i røykløpet, noe som kan være en fornuftig investering med tanke på fornyet levetid for røykløpet. Spesielt i tilfeller med eierskifte og totalrenovering av hus, vil det være naturlig å også fornye eller oppgradere skorsteinen.

Gamle ovner og nye piper

Skorsteiner som er bygd etter 1997 skal ha rentbrennende ovn. Dette gjelder også eldre skorsteiner med rehabilitert skorstein. Rehabilitering av skorstein med innvendige foringsrør innebærer nye, rentbrennende ildsteder!

Selve prosessen med rehabilitering er et søknadspliktig tiltak. 

( Skriv ut Skriv ut