Forsiden/Til høring

Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Syljulibakken masse­tak

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i møtet den 20. desember 2017 vedtatt å sende Detaljreguleringsplan for Syljulibakken masse­tak, med PlanID 20160001, på høring/offentlig ettersyn:

Formålet med planforslaget er å legge til rette for en utvidelse av Syljulibakken massetak. Arealet er regulert til kombinertformål steinbrudd/masseuttak og tilbakeføring til Landbruks- natur- og friluftsområde.

Relaterte dokumenter:

Planforslaget vil erstatte de to gjeldende arealplanene for massetaket:

Syljulibakken steinbrudd – PlanID 19980001

Syljulibakken massetak – PlanID 20090003

Planforslagene kan sees i kommunens servicetorg. 

Merknader til planforslagene må fremmes skriftlig, enten ved å benytte uttalesefunksjonen nedenfor, sende brev til Østre Toten kommune Pb 24 2851 Lena, eller e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no innen onsdag 21. februar 2018.

For en nærmere orientering om planforslaget er saksbehandlere tilgjengelige i servicetorget onsdag 31. januar mellom klokka 15:30 og 18:00.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Tips en venn Skriv ut