Politisk reglement

Kommunestyret er det øverste politiske organet i Østre Toten kommune, men kan delegere deler av sin myndighet til politiske organer og rådmannen.

Kommunestyret har i delegerings- og økonomireglementene for Østre Toten kommune lagt opp til utstrakt delegering innenfor lovverk og økonomi.

Kommunestyret vedtok nye reglement i kommunestyremøtene i mars og april 2012.

De ulike reglementene finner du i menyen til høyre.

( Skriv ut Skriv ut