Psykisk helseveileder

Helsestasjonstjenesten er et utvidet tilbud om råd og veiledning innen psykisk helse til barn og unge og deres foreldre.

Målet er å fremme god psykisk helse og forebygge psykososiale problemer for barn og unge gjennom fokus på den enkeltes mulighet til mestring.

Tilbudet omfatter:

  • Samtaler med barn og unge
  • Råd / veiledning til foreldre / omsorgsgiver
  • Vurdering av behov for videre henvisning

Psykisk helseveileder har kontor på Lena helsestasjon.

( Skriv ut Skriv ut