Psykisk helseveileder

Helsestasjonstjenesten er et utvidet tilbud om råd og veiledning innen psykisk helse til barn og unge og deres foreldre.

Målet er å fremme god psykisk helse og forebygge psykososiale problemer for barn og unge gjennom fokus på den enkeltes mulighet til mestring.

Tilbudet omfatter:

Psykisk helseveileder har kontor på Lena helsestasjon.

Opprettet 15. september 2011, 14:03 av Øivind Skogli
Oppdatert 11. februar 2013, 08:21
( Skriv ut Skriv ut