Priser/gebyrer 2017

Betalingsfrister

Generelt for alle priser og gebyrer

Dersom gebyret åpenbart blir urimelig i forhold til det arbeidet kommunen har hatt med saksbehandlingen, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan det fastsettes passende betalingssats. Slik endring kan dermed innebære fratrekk eller påplusning i forhold til standard gebyrberegning.

Snarveier:

Opprettet 7. februar 2013, 13:20 av Øivind Skogli
Oppdatert 20. juni 2017, 11:40
( Skriv ut Skriv ut