Priser/gebyrer - Skolefritidsordning (SFO)

Satser for SFO pr. måned
Plass Pris
100 % - plass alle morgener og alle ettermiddager 3207,-
50 % - inntil 3 ettermiddager og 2 morgener 1602,-
20 % - inntil 1 morgen og 1 ettermiddag 653,-
   
I ferier - halv dag 155,-
I ferier - hel dag 310,-

50 % - halv plass - kan bestå av følgende varianter:

  • a. 5 morgener
  • b. 4 morgener og 1 ettermiddag
  • c. 3 morgener og 2 ettermiddager
  • d. 2 morgener og 3 ettermiddager
  • e. 1 morgen og 3 ettermiddager

De som trenger 4 ettermiddager eller mer kommer inn under plasstype 1 (100 % - full plass)

Søskemoderasjon:

Det gis søskenmoderasjon med 25 % reduksjon for barn nummer to, og 50 % for barn nummer tre.

Enkeltdager:

Det vil være mulig å kjøpe enkeltdager utover tildelt plass dersom det ikke fører til økt bemanning. Prisen for en ekstra morgen er 65 kroner, og prisen for en ekstra ettermiddag er 100 kroner.

( Skriv ut Skriv ut