Priser/gebyrer - Østre Toten læringssenter

For elever uten rett til norskopplæring
Grunnlag Pris
For elever uten rett til norskopplæring - pr. undervisningstid dagtid 33,-
For elever uten rett til norskopplæring - pr. undervisningstid kveldstid 67,-

 

Opprettet 7. februar 2013, 15:14 av Øivind Skogli
Oppdatert 5. januar 2018, 11:12
( Skriv ut Skriv ut