Priser/gebyrer - Østre Toten læringssenter

For elever uten rett til norskopplæring
Grunnlag Pris
For elever uten rett til norskopplæring - pr. undervisningstid dagtid 33,-
For elever uten rett til norskopplæring - pr. undervisningstid kveldstid 67,-

 

( Skriv ut Skriv ut