Priser/gebyrer - Landbruk

Grøfteplaner, tekniske miljøtiltak
Grunnlag Gebyr
Utarbeidelse av grøfteplaner (planlegging og oppmåling) - pr. time - inkl. merverdiavgift. 559,-
Planlegging av tekniske miljøtiltak - pr. time - inkl. merverdiavgift. 559,-
Gjødselplanlegging
Grunnlag Gebyr
Bruk uten husdyr - inkl. merverdiavgift. 1044,-
Bruk med husdyr - inkl. merverdiavgift. 1416,-

Konsesjonsgebyr - fastsettes av Landbruks- og matdepartementet

Grunnlag Gebyr
Søknad om deling av eiendom (Lov om jord § 12) - ikke mva. 2000,-
Søknad om konsesjon - 3 promille av kjøpe- eller leiesum (ikke mva.) Minimum 1500
Maksimum 5000,-
( Skriv ut Skriv ut