Priser/gebyrer - Kirken

Kirken og kirkegårder
Grunnlag Pris
Feste av kiste- eller urnegrav. Kreves inn for 10 år som er festeperioden - pr. år 381,-
Feste ved reservering av ny grav 381,-
Leie av gravkapell eller kirke ved begravelse for personer ikke bosatt i kommunen 1355,-
Tillegg for bruk av ansatt - pr. person 1355,-


MERK:

I medhold av gravferdslovens §21 annet ledd skal avgift for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.

( Skriv ut Skriv ut