Priser/gebyrer - Kapp Melkefabrikk

Kontaktperson for leie av kulturlokalene på Kapp Melkefabrikk er:

Merk:

Du kan også benytte deg av kontaktskjemaet nederst på denne siden. Skjemaet blir sendt til Kulturskolen Mjølkefabrikken.

Utleie øvelseslokaler
Lokaler/utstyr Pris
Sal A pr. semester 2153,-
Sal B pr. semester 2153,-
Lagerrom sal A pr. semester 369,-
Sal A og B pr. gang 472,-
Scenemoduler pr. dag 103,-
Scenemoduler foreningspris pr. dag 51,-

 

Kokeriet
Lokaler/utstyr Pris
Per dag selskap/fest 8000,-
Kokeriet inkl. foaje pr. dag 5000,-
Kokeriet inkl. foaje pr. dag - foreninger 3500,-

 

Foajeen pr. arrangement
Arrangement Pris
Kulturarrangementer pr. gang 1794,-
Selskap pr. gang 4408,-

 

Auditoriet pr. gang
Målgruppe Pris
Pr. gang 1076,-
Pr. gang foreninger 410,-

 

Kjøkken - avtales i forhold til bruk
Bruk Pris
Kjøkken pr. gang kun kaffekok 200,-
Kjøkken pr. gang inkl. dekketøy - kun anretning 1000,-
Kjøkken pr. gang - full bruk 4000,-
( Skriv ut Skriv ut